JÄRVENPERÄN OMAKOTIYHDISTYS RY       

TRÄSKÄNDA EGNAHEMSFÖRENING RF                            04.11.2014


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on toimia asukkaiden edustajana ja yhdyssiteenä viranomaisiin päin Järvenperän alueella ilmenevien puutteiden ja epäkohtien korjaamiseksi. Lisäksi yhdistys pyrkii toiminnallaan parantamaan asumisviihtyvyyttä, vaalimaan kotiseutuhenkeä ja alueen kulttuuriperintöä.

Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

1 Vaikuttaminen viranomaisiin

 • ·         seurataan ja otetaan kantaa Järvenperään ja sen lähiympäristöön tehtyihin kaavoitus- ja rakentamissuunnitelmiin
 • ·         tehdään esityksiä havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi sekä tilojen saamiseksi asukastoimintaan. Erityiskohteena on Träskändan kartanon korjaus ja tuleva käyttö
 • ·         vaikutetaan alueen vesistöjen tilan parantamiseen Pro Espoonjoki ry:n kautta

 2 Tiedotustoiminta ja kotiseututyö

 • ·         pidetään yllä yhdistyksen kotisivuja ja sähköpostiverkkoa
 • ·         laaditaan jäsentiedotteita ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan
 • ·         julkaistaan käytössä olevista resursseista riippuen 1-2 asuinaluettamme käsittelevää lehteä  
 • ·         pyritään järjestämään yhdistyksen kokousten yhteydessä tietoisku jäsenistöä kiinnostavasta ajankohtaisesta aiheesta
 • ·        kerätään edelleen aineistoa Järvenperän kehittymisestä nykyisentasoiseksi asuinalueeksi ja julkaistaan saatuja haastatteluja yhdistyksen lehdessä

 3 Talkootoiminta

 • ·        pidetään toukokuussa kevätsiivoustalkoot yhteisten alueiden kunnostamiseksi
 • ·         järjestetään tarvittavat talkoot yhteisrannan kunnossapitämiseksi ja kehittämiseksi

 4 Retket

 • ·         järjestetään perinteinen taide- tai kotiseuturetki keväällä, mikäli lähtijöitä on riittävästi
 • ·         järjestetään syksyllä jäsenistön toiveiden mukainen teatteriretki tai muu vastaava tapahtuma

 5 Juhlat ja tapahtumat

 • ·         järjestetään perheille tarkoitettu talvitapahtuma alkuvuodesta ja Elojuhla loppukesällä
 • ·        järjestetään koulutus- tai muita tapahtumia jäsenistön toiveiden mukaisesti

 6 Harrastustoiminta

 • ·         tuetaan yhdistyksen jäsenten harrastustoimintaa hankkimalla toimintaedellytykset keramiikka-, lentopallo- ja lasten liikuntakerholle
 • ·         selvitetään muiden jäsenistöä kiinnostavien kerhojen tarvetta ja toimintamahdollisuuksia

 7 Kokoukset

 • ·         järjestetään yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
 • ·         järjestetään johtokunnan ja nimettyjen toimikuntien kokouksia tarpeen mukaan
 • ·         aloitetaan työ yhdistyksen sääntöjen uudistamiseksi