PUHEENJOHTAJAN PALSTA

 

Takana on edellisvuoden tapaan pimeä, lämmin ja sateinen syksy. Viime päivien yleinen puheenaihe ainakin säätiedotusten yhteydessä on ollut, mahdetaanko tänne etelään saada tänä vuonna valkea joulu. Sopivaa lumikerrosta toivotaan yleisesti, sillä se toisi lisää valoa tähän pimeään vuodenaikaan ja antaisi lasten leikeille mustaa maata sopivamman ympäristön. Viimeisimpien ennusteiden mukaan näyttää siltä, että toive valkeasta joulusta on toteutumassa myös täällä pääkaupunkiseudulla.

 

Järvenperän Omakotiyhdistys ry on julkaissut lähes 30 vuoden ajan painettua tiedotuslehteä nimeltään "Järvenperän Omakotiuutiset". Alkuperäisenä tavoitteena oli, että näitä tehtäisiin ainakin kaksi vuodessa ja ne jaettaisiin vain yhdistyksen jäsenille. Saadun palautteen perusteella tiedotetta alettiin myöhemmin jakaa koko kylän asukkaille. Samalla jouduttiin tekemään päätös, että lehti julkaistaan tavallisesti vain kerran vuodessa, sillä köyhällä yhdistyksellä ei ollut varaa enempään. Kuluvan vuoden julkaisun toimittamista pohtiessaan yhdistyksen johtokunta päätti, että lehti tehdään poikkeuksellisesti vain sähköisessä muodossa ja julkaistaan yhdistyksemme kotisivuilla. Samanlainen menettely on käytössä jo useissa muissa vastaavissa yhdistyksissä.  

 

Sitten kerrotaan muutamista keskeisistä kuluvan vuoden tapahtumista ja niiden tiimoilta käydystä keskustelusta. Kotiseuturetkiä tehtiin kaksi. Maaliskuun 3. päivänä kohteena oli WeeGee-talo, jossa tutustuttiin oppaan johdolla näyttelyyn "Tuhat tarinaa Espoosta". Lisäksi osastomme tutustui omatoimisesti näyttelyyn "Espoon kadonneita kartanoita" sekä muuhun talon tarjontaan. Toukokuun 17. päivänä tutustumiskohteena oli Suomen luontokeskus Haltia. Molemmat tapahtumat olivat hyvin onnistuneita, mutta niihin kumpaankin osallistui vain kymmenen yhdistyksen jäsentä. Johtokunta onkin keskustellut siitä, onko aikaisempina vuosina hyvin suosittujen retkien järjestäminen enää tarpeen. Ainakin vuoden 2015 suunnitelmissa retket vielä mainitaan.

 

Omakotiyhdistys järjesti toukokuun 7. päivänä perinteiset yhteisten alueiden siivoustalkoot. Mukana oli tällä kerralla 14 aikuista ja yksi lapsi. Saaliiksi saatiin yksitoista suurta säkillistä luontoon kuulumatonta tavaraa, jonka kaupunki kuljetti pois. Yhdistys vastasi talkoiden järjestämisestä ja kaikista toimeenpanokuluista edellisvuosien tapaan.

 

Talvitapahtuma päätettiin järjestää edellisvuodesta poiketen yhdessä Karamzinin Koti- ja Kouluyhdistyksen kanssa. Lumen puuttumisen takia rieha siirrettiin keväälle ja toteutettiin 29. päivänä toukokuuta kovassa tuulessa ja tihkusateessa Karamzinin koulun urheilukentällä. Omakotiyhdistys järjesti tapahtumaan kahvilan ja muutamia leikkimielisiä kilpailuja.

 

Omakotiyhdistyksen Elojuhla järjestettiin jälleen Tallirenginkujan päässä sijaitsevassa yhteisrannassa syyskuun 7. päivänä. Ohjelma oli perinteinen sisältäen kilpailuja, musiikkia, keramiikkanäyttelyn ja Riesapellen ohjelmanumeron. Yhdistys piti kahvilaa ja myi arpoja kotiseututyön hyväksi. Partiolippukunta Järvihaukat osallistui tälläkin kerralla järjestelyihin omalla myyntipisteellään. Sää oli upea. Järjestäjien pettymykseksi paikalla kävi vain noin 120 henkilöä eli huomattavasti edellisvuosia vähemmän. Tapahtuman järjestäminen on myös vuoden 2015 ohjelmassa.

 

Omakotiyhdistys on viime vuosina lähestynyt useasti Espoon kaupunkia ja toivonut historiallisesti arvokkaan Träskändan kartanon kunnostustöiden aloittamista. Samalla on toivottu, että kartano säilyisi Espoon kaupungin omistuksessa ja sieltä löytyisi tiloja myös paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Syksyllä 2013 saatiin tieto, että tälle vuodelle on varattu määräraha kartanon käyttötarpeen ja saneerauskulujen selvittämiseksi. Elokuun lopulla oli Länsiväylässä artikkeli, jossa käsiteltiin kartanon tulevaa käyttöä. Uutisen mukaan rakennus aiottiin varata erityisasumiskäyttöön. Omakotiyhdistyksen johtokunta laati saamiensa tietojen pohjalta kaupungille vetoomuksen, jossa toistettiin aikaisempia toiveita perusteluineen. Asiakirja lähetettiin myös muutamille lähialueen yhdistyksille, joilta toivottiin tukea vetoomuksellemme. Kolme yhdistystä hyväksyi esityksemme sellaisenaan. Lisäksi kaksi muuta otti suunnitelmaan kantaa omilla lausunnoillaan. Alustava käyttösuunnitelma oli esillä lokakuussa järjestetyssä kokouksessa. Vahvimmin tukea sai suunnitelma varata rakennus itse kulunsa maksavien vanhusten asumiskäyttöön. Päätöstä käytöstä ei kuitenkaan vielä tehty, vaan kaupunki päätti kartoittaa marraskuun aikana, mitä muita toimintoja tiloihin voitaisiin sijoittaa. Kartoituksen tulokset eivät ole tätä kirjoitettaessa allekirjoittaneen tiedossa. Kartanoasiaa käsitellään myös omassa erillisessä artikkelissaan.

 

Omakotiyhdistyksen keramiikka- ja lentopallokerhot ovat jatkaneet toimintaansa edellisvuosien tapaan. Keskiviikkoisin Anna Suurnäkin ja Timo Siirtolan asiantuntevassa ohjauksessa kokoontuva lasten liikuntakerho on kärsinyt useista perutuista vuoroista ja suureksi kasvaneen ryhmän liian lyhyeksi osoittautuneesta ajasta. Sitä on yritetty muuttaa useita kertoja, mutta heikolla tuloksella.

 

Yhteisrannan ja siellä sijaitsevan laiturin kunnossa pitäminen on työllistänyt yhdistystä edellisvuosien tapaan, vaikka kuiva ja lämmin kesä helpotti nurmikonleikkaajien työtaakkaa. Talkoita rannassa tehtiin kesän aikana yhteensä 81 tuntia.

 

Omakotiyhdistyksen johtokunta on pyrkinyt toimimaan sääntöjen ja syyskokouksen 2013 hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta. Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin helmikuussa. Tilaisuuden aluksi nähtiin valokuvia yhdistyksen kolmekymmenvuotiselta taipaleelta. Syyskokous järjestettiin marraskuussa. Sen yhteydessä kuultiin tietoisku Träskändan kartanon tilanteesta. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2014 aikana yhteensä yhdeksän kertaa.

 

Toivotan omakotiyhdistyksen puolesta alueemme asukkaille hyvää ja rauhallista joulua sekä kaikkea hyvää vuodelle 2015!

 

Jouko Kivimäki, yhdistyksen puheenjohtaja