Omakotiyhdistys on järjestänyt vuodesta 1983 alkaen joka kevät yhteisten alueiden siivoustalkoot. Kuva on vuodelta 1998 ja paikkana leikkipuisto. Alkuvuosina siivous-tapahtuman päätteeksi pidettiin talkootanssit, mutta niistä luovuttiin, sillä alkuinnos-tuksen jälkeen juhlijoita oli liian vähän. Espoon kaupunki tuki pitkään talkoita myös taloudellisesti, mutta vuodesta 2008 alkaen kuluista on vastannut yhdistys. Kaupunki on antanut veloituksetta talkootarvikkeita ja kuljettanut kerätyt roskat pois.

Alkuvuosina laituri kellui tynnyrien varassa. Laituri siirrettiin talkoovoimien keväällä järveen ja nostettiin syksyllä ylös. Talkoissa vasemmalta Karl-Erik Blomqvist, Vilho Leustu, Jouko Kivimäki ja Matti Järvinen.

Tallirenginkujan päässä sijaitsevan yhteisrannan hoitovastuu siirtyi vuonna 1985 omakotiyhdistykselle. Kuvasta näkyy, miten pitkäksi kasvanut pusikko peitti koko rannan. Silloinen laituri ankkuroitiin paikalleen pitkien lankkujen avulla. Näiden kat-kenneita päitä on järven pohjassa edelleen ja siksi hyppääminen laiturilta on kielletty.