Jo perustavassa kokouksessa 1.12.1982 omakotiyhdistyksen luottamustehtäviin valit-tuja kehotettiin ottamaan yhteyttä Espoon kaupunkiin ja kiirehtimään Meijerikouluna tunnetun rakennusryhmän kunnostamista. Samalla toivottiin, että niistä saataisiin tiloja myös asukkaiden käyttöön. Useista lupauksista huolimatta remonttityöt alkoivat vasta vuonna 2001. Kuvassa on ensimmäisenä kunnostuskohteena ollut meijerikoulun rakennus.

Träskändan kartanon päärakennus on ollut pitkään tyhjillään. Omakotiyhdistys on esittänyt useasti tilojen korjaamista. Espoon kaupunki ilmoitti syksyllä 2013, että vuo-delle 2014 on varattu rahoitus tilojen käyttöselvityksen tekemiseksi.

K-Market Aurora avasi ovensa Järvenperässä lokakuussa 2001. Tätä ennen lähin päi-vittäistavarakauppa oli ollut usean vuoden ajan Lippajärvellä. Kuvassa yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Kirsti Kivimäki toivottaa kauppiaan tervetulleeksi kyläämme.