KATSAUS TRÄSKÄNDAN KARTANON TILANTEESTA JA TULEVASTA KÄYTÖSTÄ

 

Järvenperän Omakotiyhdistys ry:n syyskokous järjestettiin Taidetalo Pikku-Aurorassa 4.11.2014. Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja Jouko Kivimäki piti katsauksen Träskändan kartanon tilanteesta. Esityksen runko on oheisena. Uutta tietoa tehdyn kartoituksen tuloksista ja suunnittelun jatkamisesta ei ollut käytettävissä joulukuussa yhdistyksen lehteä koottaessa.

 

1 Taustatiedot

·         Träskändan kartanon päärakennus on ollut tyhjillään jo yli 10 vuotta. Rakennuksen ylläpito aiheuttaa kaupungille jatkuvasti kuluja.

·         omakotiyhdistys on tehnyt vuosien varrella useita esityksiä tilojen korjaamiseksi. Viimeisin yhdistyksen tekemä kirjallinen vetoomus on vuodelta 2012.

·         syksyllä 2013 kartanoalueella järjestetyn historiallisen tapahtuman yhteydessä kerättiin adressi, jossa toivottiin kartanon säilymistä kaupungilla ja tilojen saamista asukkaiden käyttöön. Aloite adressista tuli tapahtuman järjestelyihin osallistuneilta ja omakotiyhdistys lähti siihen mukaan. Taustalla oli huhu, että kartano aiotaan myydä yksityiseen käyttöön. Adressin allekirjoitti yli 600 henkilöä. Omakotiyhdistys lähetti vetoomuksen kaupungille lokakuussa 2013.

·         kaupunki vastasi vetoomuksiin tavallisesti todeten, että tilojen käyttötarkoitusta ei ole päätetty, museaalisesti arvokas rakennus on vaikea korjauskohde ja varat puuttuvat.

·         Espoon kaupunki varasi syksyllä 2013 kuluvan vuoden budjettiin määrärahan kartanon käyttötarkoituksen selvittämiseksi.

 

2 Keskeiset tapahtumat loppukesällä ja syksyllä 2014

·         Länsiväylässä oli 30. - 31.8.2014 kirjoitus kartanon tulevasta käytöstä. Siinä todettiin, että rakennus aiotaan antaa erityisasumiskäyttöön. Artikkelissa oli lueteltu mahdollisia tulevia käyttäjäryhmiä.

·         omakotiyhdistyksen johtokunta käsitteli lehtikirjoituksen ja muualta saamiensa tietojen pohjalta tilannetta kokouksessaan 16.9.2014. Mukana oli myös alueellamme asuvia kaupunginvaltuutettuja ja naapuriyhdistyksen edustaja. Laadittu vetoomus pikaisesta korjaamisesta, asukkaiden tarpeiden huomioimisesta ja rakennuksen pysymisestä kaupungilla lähetettiin kaupungin valtuuston neuvottelukunnalle 22.9.2014. Vetoomus lähetettiin myös naapuriyhdistyksille lisäkannatuksen saamiseksi. Sitä kannatti Kuninkaantie-Pihlajarinteen Omakotiyhdistys, Gumbölen Omakotiyhdistys ja Viherlaaksolaiset ry. Esitys lähetettiin kaupungin johdolle sekä Tila- ja asuntojaoston jäsenille 8.10.2014. Vetoomus oli mukana kaupungin Tila- ja asuntojaoston kokouksessa 13.10.2014. Myös Lippajärveläiset ry ja Laaksolahden Huvilayhdistys ry lähettivät omat vetoomuksensa kaupungille.

 

3 Tämänhetkinen tilanne

·         kaupunki on käynyt neuvotteluja Mikeva Oy:n kanssa tilojen käytöstä. Kaupunki korjaisi tilat (3,5 M€) ja vuokraisi ne yhtiölle 15 vuodeksi hoiva-asuntokäyttöön hoitonsa itse maksaville espoolaisille ikäihmisille. Rakennuksen 1. kerroksen yhteiset tilat olisivat yleisölle avoinna viikonloppuisin. Yhtä saman kerroksen huonetta voidaan käyttää korvausta vastaan kuntalaiskäytössä.

  • ·         Espoo järjestää tarjouskilpailun kartanon tilojen käytöstä (LV  15.10.2014 sekä Tila- ja asuntojaoston kokous 13.10.2014), koska muitakin halukkaita käyttäjiä on ilmaantunut.
  • ·         asiaa käsitellään uudestaan tarjouskilpailun jälkeen marraskuussa 2014.
  • ·         tavoitteena on saada kohde valmiiksi 2016/2017.
  • ·         lisätietoja löytyy Espoon kaupungin sivuilta muun muassa kohdasta "päätöksenteko".